ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ "ΚΑΚΟ ΠΡΑΓΜΑ";


Στην ανθρώπινη ιστορία επιχειρήθηκε πολλές φορές η εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας ή αλλιώς μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως αυτή του Μ. Αλεξάνδρου, των Ρωμαίων και του Βυζαντίου, ήταν προσπάθειες για μια ιμπεριαλιστική μορφή ελέγχου και διακυβέρνησης των λαών. Ας εξαιρέσουμε βέβαια αυτή του Μ. Αλεξάνδρου, διότι είχε διαφορετικούς στόχους (κυρίως εκπολιτιστικούς). Η γερμανική προσπάθεια του Γ' Ράιχ, είχε τον ίδιο στόχο. Την ένωση των εθνικών κρατών, κάτω από ένα ηγετικό κεντρικό κράτος, που θα ασκούσε απολυταρχική εξουσία. Μια παρόμοια μορφή, είχε το Σοβιετικό κράτος και βεβαίως το αμερικανικό (εσωτερικός φεντεραλισμός).
Η ανάγκη για μια τέτοια οργάνωση εξουσίας, δηλαδή την κατάργηση των ανεξαρτήτων εθνικών κρατών και η υπαγωγή τους σε μια κεντρική κυβέρνηση, είναι ο έλεγχος μιας ευρείας εδαφικής ζώνης, άρα και του πλούτου της, αλλά και ο έλεγχος των εθνοτικά ετερόκλητων λαών, όπου θα μπορούν πλέον να είναι υπήκοοι ενός μεγάλου κράτους και θα έχουν τον ρόλο του είλωτα.


Σκοπός μιας τέτοιας ένωσης, δεν είναι η προαγωγή των ανθρώπινων αξιών και της ελευθερίας του πνεύματος, των ιδεών και της έκφρασης, ούτε βέβαια του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού βάσει των πεποιθήσεων, των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, των παραδόσεων-εθίμων και τη ηθικής. 
Σκοπός είναι η κατάργηση αυτών των διαφορών, ώστε να ομογενοποιηθούν 
οι λαοί ή τουλάχιστον να μην μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές τους (ηθικός και αξιακός εκμαυλισμός). Η κατάργηση των διαφορών και η κοινή αντίληψη του "παγκόσμιου πολίτη", εξυπηρετεί τη κεντρική εξουσία, διότι χάνεται το κίνητρο της διάσωσης της ατομικότητας και της διαφορετικότητας. Έτσι ο "παγκόσμιος πολίτης" δεν επιθυμεί να εναντιωθεί στο σύστημα, ούτε και να το ανατρέψει. Επαφίεται στην "φροντίδα" της κεντρικής εξουσίας, για τα δικά του συμφέροντα. Λειτουργεί υπό το φόβο της τιμωρίας και βλέπει μόνο τα κοινά που τον συνδέουν με τους άλλους, δηλαδή τον φόβο! Μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι πάντοτε απολυταρχική, για να διασφαλίζει την μονιμότητα στο αποτελεσματικότερο εργαλείο επιβολής, τον φόβο.
Πολύ απλά λοιπόν, όταν ο πολίτης έχει αντίληψη διαφορετικότητας (εθνικής, πολιτισμικής, μορφωτικής, κτλ), εγείρει δικαιώματα αυτοδιάθεσης, διότι επιθυμεί να διατηρήσει την αξία και τα στοιχεία που συγκροτούν την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Όταν αυτός βρίσκει κοινά στοιχεία με μια κοινωνική ομάδα (έθνος, φυλή, θρησκεία), το δικαίωμα αυτοδιάθεσης αποκτά συλλογικότητα και απειλητική δυναμική για την κεντρική εξουσία. 
Αυτός είναι ο λόγος που καλλιεργείται ο εθνομηδενισμός, ως ιδεολόγημα.
Γιατί όμως επιχειρείται διακαώς η εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης;
Όσοι γνωρίζουν καλά την παγκόσμια ιστορία, έχουν διαπιστώσει ότι πάντοτε υπήρχε μια "γραμμή αίματος" και διαδοχή της παγκόσμιας ελίτ των επικυρίαρχων. Δηλαδή όσοι καταλαμβάνουν τις θέσεις εξουσίας σε παγκόσμια κλίμακα (αναφέρομαι στην πραγματική εξουσία και όχι στην εικονική) προέρχονται στο σύνολό τους, από συγκεκριμένες δεξαμενές σκέψεως (αλλά και καταγωγής).

Αυτή η ελίτ λοιπόν, επιδιώκει εναγωνίως και για πολλούς αιώνες, την απόλυτη κυριαρχία σε όλη την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν αυτή την ελίτ, δεν χαρακτηρίζονται τόσο για την ανθρώπινη φύση τους, όσο για την μορφή τους. Ως ανθρώπινη φύση, εννοώ τα στοιχεία εκείνα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και των θετικών στοιχείων, όπως η αγάπη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η φροντίδα, η προσφορά, η πίστη, η αγαθοεργία, η συμπόνια, κτλ.
Πρόκειται για κυνικούς και ανάλγητους "ανθρώπους", που οι ανωτέρω αξίες, δεν τους λένε τίποτε απολύτως. Αυτές έχουν αξία, μόνο για τα μέλη της δικής τους οικογένειας.
Επιδίωξή τους λοιπόν, είναι η απαξία της ανθρώπινης φύσης και η καθυποταγή τους στην δική τους εξουσία. Επιθυμούν την αποκλειστική διαχείριση του παγκόσμιου πλούτου, χωρίς να υπάρχουν ανταγωνιστές και απειλές για την παντοδυναμία τους. Θέλουν τους λαούς ως αναλώσιμους δούλους, με ευνουχισμένη η ελεγχόμενη συνείδηση.
Μεθοδεύουν λοιπόν, την άρση όλων των στοιχείων εκείνων που εμποδίζουν τον σκοπό τους. Η διαδικασία είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Απαιτεί πολλούς αιώνες επίπονης εργασίας. Σημειώνονται επιτυχίες και αποτυχίες. Αυτό που προέχει γι αυτούς, είναι η εκρίζωση των αξιακών κωδίκων των διαφόρων λαών, ώστε να αντικατασταθούν από το πακέτο του "παγκοσμιοποιημένου πολίτη". Το σύνθημα "ελευθερία, ισότις, αδελφότις", αποτέλεσε ιδεολογικό υπομόχλιο αυτής της ελίτ, για τη αποεθνοποίηση των λαών. Η ισοπέδωση των διαφορών, ήταν και είναι βασικός τους στόχος. 
Η δημιουργία πολυπολιτισμικών χωρών, όπως οι ΗΠΑ και προσφάτως η εισβολή των τριτοκοσμικών λαών στην Ευρώπη, είναι παραδείγματα υλοποίησης αυτών των σχεδιασμών τους. Ομογενοποίηση και άμβλυνση των διαφορών μέσω όσμωσης και σύγκρουσης από το κράμα των ανόμοιων "υλικών". Εννοείται ότι οι απώλειες από τις συγκρούσεις αυτές, δεν τους πτοούν, αφού επιτελούν τον ευγενή τους στόχο. Η σύγκρουση των θρησκειών μεθοδεύεται, προκειμένου τελικά να χρεοκοπήσουν και να καταρρεύσουν. 
Η ιστορία, η γλώσσες, οι παραδόσεις και τα έθιμα των λαών, νοθεύονται και πολεμιούνται. 
Η παγκοσμιοποιημένη άποψη ότι τα εθνικά κράτη είναι πρόξενοι πολέμων και ποταμών αίματος, είναι μια προπαγάνδα τους. Οι μεγαλύτερες αιματοχυσίες και πόλεμοι, έγιναν στην προσπάθεια δημιουργίας παγκόσμιου υπερεθνικού κράτους. Οι τοπικοί πόλεμοι διατήρησης των εθνικών εδαφών, είχαν πάντα μικρή εμβέλεια και ήταν αναγκαίοι για την διατήρηση του ζωτικού χώρου αλλά και την επέκταση αυτού, σε βάρος των γειτόνων. Αυτό όμως, αν και θλιβερό, υπάγεται στην αναγκαιότητα της ανθρώπινης κοινωνίας, αφού υπάρχει φυσική ποικιλομορφία και όχι ομογένεια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και εγγενής ανάγκη επιβίωσης της κάθε κοινωνίας.
Η επίτευξη της παγκόσμιας κυβέρνησης, δεν πρόκειται να γίνει μέσα από συνεννόηση των Ευρωπαίων, των Ινδών, των Κινέζων και των Αμερικάνων. Οι λαοί εννοείται ότι αντιστέκονται στην εξαφάνισή τους. Η μεθόδευση λοιπόν, δεν περιλαμβάνει την συνειδητή συγκατάθεση των πολιτών, όλων αυτών των λαών. Μεθοδεύεται η οικονομική εξάρτηση (ένωση) όλων των χωρών αφού πρώτα σχηματίσουν μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς (ΕΕ, ΗΠΑ, Ασία, Αφρική, κτλ). Επειδή κατά κανόνα, η οικονομική, σημαίνει και πολιτική ένωση, η διαχείριση μέσα από την πολιτική εξουσία γίνεται ευκολότερη, ώστε να χτυπηθούν εκ των έσω οι αντιστάσεις των εθνών-λαών. Αποδομούνται ένα ένα τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν την ταυτότητα του κάθε λαού. Η γλώσσα, η θρησκεία, η ιστορία, τα ήθη, ο πολιτισμός, ακόμα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά νοθεύονται ώστε να χαθούν, να εξαφανιστούν.

Όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Το σύστημα (της ελίτ) ελέγχει όλες τις κυβερνήσεις και τις οικονομίες των κρατών. Φροντίζει να εξασθενίζει κάθε χώρα που αντιστέκεται σθεναρά, ή που εν δυνάμει μπορεί να την απειλήσει, με πολέμους, ασθένειες, καταστροφές, κτλ. 
Ακόμα φροντίζει να διεγείρει εθνοτικό μίσος και φυλετικό ή θρησκευτικό φανατισμό, προκειμένου να προκαλέσει μια εμφυλιομαχία ή μια φθορά σε χώρα, που δεν μπορεί αλλιώς να "πείσει".
Ακόμα και μέσα από τέτοιες πρακτικές, μπορεί να πείσει ότι τελικά οι εθνοτικές διαφορές είναι "επιζήμιες".
Βεβαίως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να αμβλύνουν αυτές τις ριζικές διαφορές, που υπάρχουν από καταβολής των ανθρώπινου γένους. Φαντάζει παραβίαση της φυσικής νομοτέλειας και βεβαίως έτσι είναι! Αυτό δείχνει και την πραγματική φύση αυτής της ελίτ, η οποία αντιστρατεύεται την νομοτέλεια της Δημιουργίας. Πρόκειται σαφώς για διαβολείς. Η επιτυχία τους, αμφισβητείται από αντίθετες δυνάμεις που αντιπαλεύουν τη δράση τους.
Μέχρι τώρα, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τον απάνθρωπο στόχο τους. Πάντα κάτι τους εμποδίζει...
Το σχέδιο τη καθολικής εξουσίας πάνω στο ανθρώπινο είδος, δεν πετυχαίνει. Η μετάλλαξη του ανθρώπου από μια οντότητα ελεύθερης βούλησης, σε ένα άβουλο και πειθήνιο βιορομπότ, δεν μπορεί να επιτευχθεί. 
Μέχρι όμως να επέλθει η τελική νίκη του ανθρώπου, θα περάσει πολύς καιρός και θα υπάρξουν άπειρες απώλειες!

ΛΥΚΙΟΣ

ΠΗΓΗ : http://katahthoniosdemon.blogspot.gr/2014/05/blog-post_25.html#comment-form
 

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Φιλη Αγαπη χαιρομαι που βγαζεις στη φορα τα σχολια του Λυκιου και τα αρθρα του. Σε διαβαζω κι ας μη γραφω!!!!!!! Κωστας

Δημοφιλείς αναρτήσεις